April 17, 2024

Health Equity

Zkušení ve zdraví

5 Bez nápad? nebo výzev na ve?e?i

Kdysi jsem se vychvaloval, že jsem grandiózní plánova? jídel. Obchodník s potravinami. Výjime?né krmení z d?tství. Dnes tak n?jak lítám u kalhot, když dojde na krmení mé rodiny. Ano, stále zvažuji, jak by m?l vypadat správn? vyvážený jídelní?ek nebo jídlo, když na talí?i nakládám snídani, ob?d nebo ve?e?i. A ano, jednou nebo dvakrát týdn? p?ipravuji n?jakou produkci, abych se ujistil, že do svého jídelní?ku dostaneme n?jakou dobrotu navíc. Ale letos jsem vypadl z vozu plánování jídla. A z n?jakého d?vodu 4?t týden ve škole m? nutí p?emýšlet, že je ten správný ?as za?ít znovu!

Up?ímn? ?e?eno, skute?ný d?vod, pro? chci p?idat n?jaké nové položky do našeho týdenního st?ídání t?stovin a pizzy, je 10, že m? nebaví uklízet [or vacuuming] parmazán z gau?e, koberec, Michaelovo povle?ení, co si jen vzpomenete. Také se cítím inspirován fritézou, kterou používám asi jednou týdn?. T?stoviny ve fritéze jsem úpln? nezvládl a ani jsem o nich nep?emýšlel. Promi?, Michaeli!

Možná je roztomilý, ale je opravdu nepo?ádný. Pokud si myslíte, že parmazán z?stal na stole, jste na omylu!

V plánování jídla není žádná v?da, krom? toho, že si na to ud?láte ?as. N?které z mých oblíbených zdroj? plánování jídla na M2MN zahrnují:

Blend n’ Match plánování jídla

15 nápad? na tématické ve?e?e

10 recept? va?te jednou a jezte dvakrát mleté ??hov?zí

5 týdn? skute?ného jídelního lístku

V poslední dob? používám výzvu k ve?e?i nebo nápad, který mi pom?že nastavit jídelní?ek na týden. To spolu s jedním skute?n? organizovaným kalendá?em. Protože p?iznejme si to. Pokud je noc, kdy má každý n?jakou aktivitu, možná jen jíme pizzu [delivery] znovu.

Nebo sakra, m?žeme si dát k ve?e?i zmrzlinu!

Výzva má jen pomoci podnítit nápad na ve?e?i. Takže když p?emýšlím o miskách, mohl bych p?emýšlet o bílkovinách, celozrnných a vegetariánských pokrmech, které bude jíst každý. Ur?it? si ho nechám naservírovat v misce, ale n?kdo jiný možná bude chtít pozlacený. A pak je tu plech na plech. Klobásové jídlo se tu nikdy nesní. Sbírá se pouze zelenina, v?tšina si pochutná na kielbas? nebo italské klobáse.5 nápad? nebo rad na ve?e?iBowls

Steakové a zeleninové mísy

?ecké ku?ecí misky

BBQ ku?ecí misky

Plechová pánev

Listing Pan ?esnek Parmazánové ku?e

Plech Pan BBQ ku?e a brambory

Plech Pan Ku?ecí Ve?e?e

BYO

Quesadilla Bar

Posuvná lišta

Pizza bar

Taco bar

Hov?zí nebo ku?ecí maso v pomalém hrnci

Pomalý hrnec strouhané hov?zí maso [Two Ways]

Italský pomalý hrnec hov?zí a brokolice

Pizza

Pizza Burgery

Pizza Zoodles

Pe?ené ku?e na pizzu

Bezhlavý nápad na ve?e?i je to, co práv? te? pot?ebuji. Protože tyto mozkové bu?ky využívá jistá ?tve?ice!

Tonyho obli?ej shrnuje, jak se te? cítím ohledn? plánování jídla!

× How can I help you?