Snída?ový chia pudink je bohatý na vlákninu, zdravý tuk a plný bílkovin pro zdravé jídlo p?i hubnutí

Snídan? Chia pudink je perfektní ranní jídlo, když chcete z?stat sytí až do ob?da.

Chia pudink K snídani

Když jsem poprvé za?al plánovat sv?j A Simple 17 Day Kickstart Meal Plan, v?d?l jsem, že musím využít mnoha zdravotních p?ínos? chia semínek, zvlášt? když šlo o sytou rostlinnou snídani.

Vytvo?il jsem aktualizovanou verzi svého p?vodního ?okoládového chia pudingu, který se obvykle jí jako dezert, a pomocí stejného konceptu jsem uvedl ingredience, které jsou p?átelské k 17denní diet? Kickstart a jsou navrženy tak, aby vás udržely déle syté.

Nejen, že vám tento snída?ový chia pudink poskytne ?ty?i porce k snídani b?hem vašeho náro?ného týdne, ale je také velmi snadný na p?ípravu!

Tento recept je schválen pro všechny fáze 17denní Kickstart Diet.

Pokud si nejste jisti, které potraviny jsou schváleny pro Kickstart Diet, ujist?te se, že jste se podívali na m?j 17 Day Kickstart Diet Food List, kde najdete všechny podrobnosti!

Snídan? Chia Pudding je rostlinné jídlo, které je ideální pro 17denní úvodní dietu

Je chia pudink dobrý na hubnutí?

Tento recept na snída?ový chia pudink je skv?lé jídlo na hubnutí!

Nejen, že jsou chia semínka plná vlákniny, zdravých tuk? a bílkovin, ale také se roztáhnou a nakynou, když p?es noc sedí, a tvo?í skv?lou snídani, která vás udrží sytí a sytí až do dalšího jídla.

Je chia pudink keto?

Pokud držíte Keto dietu (nebo dokonce 17denní dietu), pak máte št?stí! Chia pudink je velmi schválený keto!

Tento recept ur?it? m?žete použít na Keto dietu, takže pokra?ujte ve ?tení, protože vám dám v?d?t, jaké zm?ny, pokud n?jaké, jsou nutné, aby tento recept fungoval pro oba!

Jak dlouho trvá p?ipravit chia pudink?

Ud?lat tento recept je vlastn? docela snadné. Ve skute?nosti strávíte pravd?podobn? jen pár minut smícháním ingrediencí pro tento recept na snída?ový pudink Chia.

Nejdelší ?ástí celého tohoto procesu je nechat vᚠchia pudink sed?t dostate?n? dlouho na to, aby chia semínka nakynula a vytvo?ila konzistenci pudinku.

P?íprava chia pudingu je velmi snadná a p?íprava zabere jen pár minut, p?i?emž nejdelší ?ást se nechá odležet p?es noc.

Doporu?uji nechat sv?j snída?ový chia pudink uležet p?es noc v lednici, aby chia semínka nakynula co možná nejv?tší, aby sm?s získala konzistenci podobnou pudinku.

Pokud však sp?cháte a zapomn?li jste si ud?lat pudink p?edchozího ve?era, m?žete dosáhnout slušné konzistence pudinku poté, co bude mít sm?s možnost uležet asi hodinu v lednici. Nebude to tak husté, kdybyste to nechali uležet 24 hodin, ale bude to možné.

Jak vyrobit chia pudink

Jak jsem již zmínila, p?ipravit chia pudink je snadné! Vše, co musíte ud?lat, je najít dostate?n? velkou nádobu, aby se do ní vešly zhruba dva šálky tekutiny, smíchat ingredience a nechat pudink zhoustnout (nejlepší je po?kat p?es noc!).

Tento recept vyžaduje následující p?ísady:

Hlavní surovinou pro chia pudink jsou chia semínka!

Snídan? Chia pudink s kokosovým mlékem

Tento recept na snída?ový chia pudink používá lehké neslazené kokosové mléko. D?raz je kladen na „light“ nebo „lite“, jak uvád?jí na plechovce mnohé zna?ky zakoupené v obchod?.

Chia pudink s plnotu?ným kokosovým mlékem

I když se tento recept nejlépe používá s lehkým kokosovým mlékem, použil jsem n?kolik r?zných zna?ek plnotu?ného kokosového mléka, když jsem nemohl dostat do rukou leh?í verzi.

P?i použití plnotu?ného kokosového mléka si uv?domte, že když chia pudink dáte p?es noc do lednice, kokosové mléko pravd?podobn? ztuhne (to se obvykle d?je u plnotu?ného kokosového mléka v závislosti na obsahu tuku zna?ky).

Použil jsem dv? r?zné zna?ky plnotu?ného a pouze jedna z nich zcela ztuhla (druhá nebyla tak špatná).

Pokud dáváte p?ednost plnotu?nému nebo pokud je to vše, co najdete, použijte ho, ale nechte pudingovou sm?s odležet na pultu asi hodinu, aby chia semínka nakynula, než ji uložíte do lednice.

V opa?ném p?ípad? kokosové mléko ztuhne pom?rn? rychle a neposkytne dostatek ?asu, aby chia semínka pln? naplnila sv?j potenciál.

Pokud zjistíte, že vaše plnotu?né kokosové mléko zcela ztuhlo, žádný strach! Sta?í nabrat vaši porci do misky a dát ji do mikrovlnné trouby asi na 15 sekund, aby se uvolnila! Problém je vy?ešen!

Druhou složkou tohoto chia pudingu je sv?tlé kokosové mléko

Chia pudink mandlové mléko

Pokud dáváte p?ednost použití mandlového mléka nebo jiného o?echového nebo semínek než kokosového mléka, uv?domte si, že možná budete muset p?idat další 1/2 polévkové lžíce chia semínek, abyste dosáhli konzistence podobné pudinku.

Pokud chcete opravdu snadný recept na o?echové mléko spíše než v obchod? plný chemikálií, nezapome?te se podívat na m?j recept na domácí mandlové mléko.

Snída?ový chia pudink vyrobený z mléka, které není na bázi kokosu, pravd?podobn? nebude tak hustý, jako kdybyste použili kokosové mléko.

Polevy na chia pudink

Osobn? si rád dávám své oblíbené bobule s nízkým obsahem cukru na vrch svého snída?ového chia pudinku. Jahody, když jsou v sezón? a chutnají nejlépe, jsou moje oblíbené.

Bor?vky jsou perfektní nízkosacharidové ovoce, stejn? jako ostružiny a maliny.

Pokud chcete ovoce s vyšším obsahem sacharid?, nakrájený banán chutná perfektn? i na chia pudinku!

Chia pudink se skv?le hodí k vašim oblíbeným bobulovým plod?m s nízkým obsahem cukru, jako jsou jahody, bor?vky nebo maliny

Zde je n?kolik nápad? na polevy pro chia pudink:

 • Ovoce s nízkým obsahem cukru, jako jsou jahody, bor?vky nebo maliny
 • Zdravá domácí libová granola
 • O?echy a semena
 • Mrholení medu
 • Mleté ln?né semínko (je také skv?lé pro zahušt?ní vašeho pudinku, pokud je pot?eba)
 • Posypte sko?icí

Zdravá granola je perfektní zálivka pro snída?ový chia pudink

?okoláda Chia Puding

Když máte chu? na ?okoládu, a to i k snídani, zvažte p?idání neslazeného kakaového prášku do vašeho chia pudinku.

Doporu?uji ud?lat si chia pudink oby?ejný a do jedné porce p?idat kakaový prášek, abyste vid?li, jak vám chutná. Navíc kakaový prášek pom?že zahustit, pokud je t?eba zahustit.

Porce snída?ového chia pudingu je zhruba 1/2 šálku nebo tak. Zkuste p?idat jednu ?ajovou lži?ku neslazeného kakaového prášku do 1/2 šálku pudingu a dob?e promíchejte. Upravte p?íchut? podle svých p?edstav, v?etn? více kakaového prášku a/nebo sladidla.

?okoládový kakaový prášek je perfektním dopl?kem snída?ového chia pudingu, aby se z n?j stala slaná pochoutka

Keto Chia pudink

Pokud jste náhodou na keto diet?, ur?it? m?žete použít tento recept!

Jedinou zm?nu, kterou doporu?uji ud?lat, je použít místo javorového sirupu nízkoglykemické sladidlo!

Chia pudink pro 17denní dietu

Jak jsem již zmínil, tento recept lze použít pro 17denní dietu. Zatímco zbrusu nová 17denní dieta Dr. Mike’s Kickstart Diet umož?uje javorový sirup a kokosové mléko, p?vodní 17denní dieta ne.

Pokud chcete použít tento recept na p?vodní 17denní dietu b?hem cyklu 3, zde jsou zm?ny, které doporu?uji:

 1. Místo kokosového mléka použijte mandlové mléko
 2. Místo javorového sirupu použijte Stévii nebo Monk Fruit

Další nízkosacharidové recepty na snídani

Pot?ebujete další nápady na snídani? Ujist?te se, že jste se podívali na mé další recepty na snídani s nízkým obsahem sacharid?, které jsou ideální pro hubnutí:

Pokud d?láte tento recept a líbí se vám, nezapome?te se vrátit a napsat recenzi. Pokud jste na sociálních sítích, nezapome?te m? ozna?it @17ddblog, abych vid?l, jaké zálivky se rozhodnete použít!

Snídan? Chia pudink je skv?lý zp?sob, jak získat vlákninu a zdravé tuky pro syté ranní jídlo!

Ingredience

 • 5 lžic chia semínek (pokud dáváte p?ednost trochu hustšímu pudinku, p?idejte 1/2 T navíc)

 • 14 oz plechovka sv?tlého kokosového mléka

 • 1 polévková lžíce ?istého javorového sirupu (nebo více podle chuti)

 • 1/2 lži?ky vanilkového extraktu

 • Špetka mo?ské soli

Instrukce

 1. Ve velké míse nebo nádob? smíchejte všechny ingredience a dob?e promíchejte.
 2. P?ikryjte a dejte p?es noc do lednice (pokud vás tla?í ?as, nechte odležet alespo? hodinu)
 3. P?ed podáváním sm?s naposledy promíchejte, aby byla všechna chia semínka rovnom?rn? rozprost?ena.
 4. Rovnom?rn? rozd?lte 4 porce do vzduchot?sných nádob (uchovávejte až týden v lednici).

Poznámky

Schváleno pro:

17denní startovací dieta – všechny fáze

17denní dieta – Cyklus 3 (použijte místo toho mandlové mléko a stévii/mnišské ovoce)

Keto dieta – místo javorového sirupu použijte schválené sladidlo

Doporu?ené produkty

Jako ?len Amazonu a ?len dalších p?idružených program? vyd?lávám z kvalifikovaných nákup?.


D?lali jste tento recept?

Zanechte prosím níže komentá?/recenzi nebo m? ozna?te na @17ddblog na IG, abych vid?l vᚠbáje?ný výtvor!